Norges hjemmefrontmuseum
NHM

Besøksadresse:
Bygning 21, Akershus Festning
0015 Oslo

Postadresse:
Oslo mil/Akershus
0015 Oslo

Telefon:
23 09 32 80 (Kontor)
23 09 31 38 (Resepsjon - bestillinger)

E-post:
post.nhm@gmail.com

Utgiver
Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner ved leder Ole Borge

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums venner

Les mer om museet på museets egne sider.

 

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums venner er en aktiv venneforening som er til stor hjelp for driften av museet. Venneforeningen er upolitisk og har som formål å støtte museets virksomhet. Støtten består først og fremst i pengegaver til innkjøp av bøker og til oppgradering av museet.

 

Alle som er interessert i at kunnskapen om den norske motstandskampen under andre verdenskrig holdes levende, kan bli medlem.

Les mer

Historikk

31.mai 1995 ble Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) overdradd som gave til staten fra den tidligere Stiftelsen Norges Hjemmefrontmuseum. Samtidig ble Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner opprettet, og de midler Norges Hjemmefrontmuseum hadde til disposisjon, ble overdradd venneforeningen. Selve driften er statens ansvar.

 

Venneforeningens formål

Venneforeningen er upolitisk og har som formål å støtte museets virksomhet. Støtten består først og fremst i pengegaver til innkjøp av bøker og til oppgradering av museet.

 

 

Venneforeningens styre

Styret velges på årsmøtet, som holdes 8.mai etter seremonien på Retterstedet. I det nåværende styret sitter:

 

Ole Borge, formann
John A. Lunde
Kjell Arne Reistad
Kristin Blom Heffermehl
Michael Steensland Brun
Janne Wilberg

 

Medlemsfordeler:

Medlemskap gir gratis adgang til museet for to voksne og to barn/barnebarn. Man får også tilsendt gratis de publikasjoner som foreningen utgir. I tillegg blir medlemmene invitert til spesielle arrangementer ved museet, og spesielt til en enkel bevertning i museets lesesal etter seremonien 8.mai.

 

Kontingent:

Årsmedlemmer                    kr      200,-                

Livstidsmedlemmer             kr   1.750,-                

Firmamedlemmer, år          kr      500,-

Firmamedlemmer, livstid    kr 15.000,-

 

Medlemskap

Kjernen i den opprinnelige medlemsmassen var folk som selv hadde deltatt aktivt i motstanden under andre verdenskrig. Som tidsvitner fungerte de som et viktig korrektiv til mange av mytene om krigen. Om få år vil deres bidrag forsvinne. NHM vil fortsette å trenge venner, folk som synes det er viktig at unge mennesker får riktig informasjon om det som faktisk har skjedd. Alle som er interessert i at kunnskapen om den norske motstandskampen under andre verdenskrig holdes levende, kan bli medlem.

 

Innmelding

Ønsker du å bli medlem, kan du sende en e-post til post.nhm@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

  

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.