Norges hjemmefrontmuseum
Arkiv

Besøksadresse:
Bygning 21, Akershus Festning
0015 Oslo

Postadresse:
Oslo mil/Akershus
0015 Oslo

Telefon:
23 09 32 80 (Kontor)
23 09 31 38 (Resepsjon - bestillinger)

E-post:
post.nhm@gmail.com

Utgiver
Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner ved leder Ole Borge

Norges Hjemmefrontmuseums arkiv- og dokumentasjonssenter

Dokumentasjonssenteret forvalter NHMs okkupasjonshistoriske samlinger. Her finnes illegale aviser, offentlige kunngjøringer, rapporter fra begge sider, bøker som omhandler okkupasjonen og krigen, og mye mer. Museet ønsker å stille sine samlinger til rådighet for nye studier og fremstillinger om okkupasjonsårene, og besvarer publikumshenvendelser om okkupasjonstidens og motstandskampens historie.

NHMs lesesal og bibliotek brukes av forskere og forfattere som arbeider med okkupasjonshistoriske temaer, men kan etter nærmere avtale også disponeres av skoleelever, studenter og journalister andre interesserte brukergrupper. Innsyn i arkivene gis på grunnlag av personlig søknad og besøk må avtales på forhånd.

For mer informasjon se museets nettsider.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.