Norges hjemmefrontmuseum
Offentlige arkiver

Besøksadresse:
Bygning 21, Akershus Festning
0015 Oslo

Postadresse:
Oslo mil/Akershus
0015 Oslo

Telefon:
23 09 32 80 (Kontor)
23 09 31 38 (Resepsjon - bestillinger)

E-post:
post.nhm@gmail.com

Utgiver
Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner ved leder Ole Borge

Arkiver etter Forsvarets Overkommando

NHM forvalter en serie med offentlige militærarkiver etter Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets Overkommando (FO) i London og Forsvarsstaben i Oslo (FST) som frem til 1967-1968 var i Forsvarsstabens varetekt da de etter avtale med Riksarkivet ble avlevert til museet. I tillegg kommer arkivet etter Hjemmefrontens Historieinstitutt (HHI) som i perioden 1945-1947 forestod innsamling av dokumenter og rapporter fra okkupasjonsårenes motstandskamp. De omtalte arkivene, forholder seg til arkivordningen slik den fremgår av FST/Es arkivkatalog fra 1968.

Arkivet etter Hjemmefrontens Historieinstitutt (HHI-arkivet)

Arkiver etter FOs avdeling for Spesialoperasjoner og Milorgsaker (FO.IV):

Arkivet etter Hjemmefrontgruppen: FO.IV (FO H-arkivet)

Arkivet for spesialoperasjoner: SOE's Norwegian Section og FO.IV (SOE-arkivet)

Arkivet etter FO.IV (FO.IV-arkivet)

Arkivet etter Militærkontorets milorgavdeling ved Stockholmlegasjonen: MI.IV (MI.IV-arkivet)

Arkiver etter FDs og FO/FSTs etterretningsavdelinger (FD/E og FO.II/FST.II):

Allied Land Forces Norway's arkiv (FO.II/7.1)

 

Arkiv med blandet proveniens til FO.II-FST.II (FO.II/7.2)

 

Arkiv fra London-tiden og de første månedene etter frigjøringen i mai 1945 (FO.II/7.3)

 

FO.II/FST.II-dokumenter fra perioden 1945 - 1947 (FO.II/7.4)

 

Den norske mottakersentralen i London - FDE/FO.II (FO.II/8.1)

 

Adminstrasjonsarkiv: FD/E og FO.II (FO.II/8.2)

 

Korrespondanse: FD/E og FO.II (FO.II/8.3)

 

Chifferkorrespondanse: FO.II (FO.II/8.4)

 

Arkivet etter "Section V": FD/E og FO.II (FO.II/8.5)

 

Innkommende rapporter: FD/E og FO.II (FO.II/8.6)

 

Arbeidsarkiver. Gruppe for operativ etterretningstjeneste: FD/E og FO.II (FO.II/8.7)

 

Utgående rapporter: FO.II (FO.II/8.8)

 

Arkivet etter Militærkontorets etterretningsavdeling ved Stockholmslegasjonen: MI.II (FO.II/9)

 

XU-dokumenter etter 8. mai 1945: FO.II/XU (FO.II/10)

 

Spredte tyske arkivsaker: FO.II og FST.II (FO.II/11.4)

 

Diverse dokumenter, fotografisk materiale, tilvelster, m.v: FO.II (FO.II/Diverse)

 

Arkiver etter distriktsorganisasjoner og avdelinger av norske hjemmestyrker (HS) i Norge:

 

Distrikt 11: Østfold og Follo (HS-D 11)

 

Distrikt 12: Romerike og Glomdalen (HS-D 12)

 

Distrikt 13: Stor-Oslo (HS-D 13)

 

Distrikt 13/HS-politiet: Stor-Oslo (HS-D 13/Politi)

 

Distrikt 14.1: Nedre Buskerud (HS-D 14.1)

 

Distrikt 14.2: Øvre Buskerud med Ringerike, Hallingdal samt Hadeland (HS-D 14.2)

 

Distrikt 16: Øst-Telemark, Kongsberg og Numedal (HS-D 16)

 

Distrikt 17: Nedre og midtre Telemark (HS-D 17)

 

Distrikt 18: Aust-Agder og Vest-Telemark (HS-D 18)

 

Distrikt 20.2: Nord-Hordaland, Bergenhalvøya og Hardanger (HS-D 20.2)

 

Distrikt 22: Nord- og Sør-Trøndelag (HS-D 22)

 

Distrikt 23: Oppland med Lillehammer og Gudbrandsdalen (HS-D 23)

 

Distrikt 24: Midt-Hedmark med Rena og Trysil (HS-D 24)

 

Distrikt 25: Hedmark med Hamar og Ringsaker (HS-D 25)

 

Distrikt 26. Nordre Hedmark med Nord-Østerdalen (HS-D 26)

 

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.