Norges hjemmefrontmuseum
Publikasjoner

Besøksadresse:
Bygning 21, Akershus Festning
0015 Oslo

Postadresse:
Oslo mil/Akershus
0015 Oslo

Telefon:
23 09 32 80 (Kontor)
23 09 31 38 (Resepsjon - bestillinger)

E-post:
post.nhm@gmail.com

Utgiver
Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner ved leder Ole Borge

Publikasjoner

Bøker, temahefter, utstillingskataloger og DVD'er selges i resepsjonen men disse kan også bestilles på telefon: 23 09 31 38 (10-16) eller via museets e-post adresse:

post.nhm@gmail.com.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.