Norges hjemmefrontmuseum
Digitaliserte artikler

Besøksadresse:
Bygning 21, Akershus Festning
0015 Oslo

Postadresse:
Oslo mil/Akershus
0015 Oslo

Telefon:
23 09 32 80 (Kontor)
23 09 31 38 (Resepsjon - bestillinger)

E-post:
post.nhm@gmail.com

Utgiver
Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner ved leder Ole Borge

Annen litteratur

Museet tar sikte på å gjøre tilgjengelig utredninger, publikasjoner artikler og annen okkupasjonshistorisk litteratur som har vært vanskelig å få tak i de senere år, eller som ikke tidligere har vært publisert. Disse vil kunne lastes ned herfra. 

Følgende artikler er tilgjengelige:

Johs. Andenæs:

Finn Molvig:

Ragnar Ulstein:

Justis- og politidepartementet

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.