Norges hjemmefrontmuseum
Skoletjenesten

Besøksadresse:
Bygning 21, Akershus Festning
0015 Oslo

Postadresse:
Oslo mil/Akershus
0015 Oslo

Telefon:
23 09 32 80 (Kontor)
23 09 31 38 (Resepsjon - bestillinger)

E-post:
post.nhm@gmail.com

Utgiver
Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner ved leder Ole Borge

Skoletjenesten

Norges Hjemmefrontmuseum har besøk av et stort antall skoler i løpet av året. Elever med lærer kommer gratis inn. Besøk bør avtales på forhånd, fortrinnsvis på telefon 23 09 31 38 (10-16) eller via museets E-post adresse: skauge.nhm@gmail.com.

Museet tilbyr følgende ved skolebesøk:

  • Orientering ved ankomst om utstillingen og historien - ca. 15-20 minutters varighet.
  • Arbeidsoppgaver på ulike nivå. Oppgaveark vil etter hvert kunne lastes ned fra nettet.

 

Til læreren:

Det anbefales å legge besøket utenom de travleste ukene før skoleslutt. Da er også turistgruppene begynt å komme og det blir vanskeligere å konsentrere seg om oppgavene. Museets muligheter til å yte tjenester vil være størst i vinterhalvåret.

Museet vil gradvis gjøre materiale tilgjengelig som støtte for arbeid med særoppgaver og lignende.

 

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.