Norges hjemmefrontmuseum

12. Kampen fortsetter - ute og hjemme

I Storbritannia ble det bygd opp militære styrker av frivillige som dels hadde oppholdt seg utenfor Norge ved krigsutbruddet, dels var reist fra Norge etter 7. juni 1940. Et kart markerer forskjellige ruter via Sovjetsamveldet til havner i østen der allierte skip anløp. Et bilde fra India viser en gruppe karer som etter ca. 10 mndr.s reise, kom til Kompani Linge i Storbritannia.
Flukt over Nordsjøen er vist med bilder.
Tyskernes reaksjon på nordmenns flukt kan en lese i en forordning av 26. sept. 1941 som truet med tukthus eller dødsstraff for å forlate landet. Tysk terrorbombing av England er symbolisert ved et bilde av statsminister Winston Churshill omgitt av ruiner i den britiske parlamentsbygning. En skisse viser et av de første utkast til en landsomfattende hemmelig motstandsorganisasjon i det okkuperte Norge.
Umiddelbart etter at kampene var over i juni 1940, begynte organisering av etterretningstjenesten med radioforbindelse til England. Et av de første radiosett, brukt allerede sommeren 1940, er vist. Bilder av de tre første radiotelegrafister som ble henrettet 11. august 1941, er gjennomhullet for å markere eksekusjonspeletongens kuler.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.