Norges hjemmefrontmuseum

13. Eidsvollsbygningen

Over trappen til det underliggende hvelv, er hele veggen dekket av et bilde av Eidsvollsbygningen hvor den norske grunnlov ble underskrevet 17. mai 1814. Foran bildet er satt et svart gitter som symboliserer at friheten er kneblet. For ytterligere å markere dette er gjengitt første vers av Nordahl Griegs kjente dikt: "17. mai 1940. "
Nederst i trappen henger en stor gjennombrutt stålring som symboliserer at forbindelsen mellom Hjemmefront og Regjering var komplisert de første krigsår. Senere, i utstillingen for 1944 (pkt. 42), finnes en hel ring som markerer at forbindelsen og forståelsen etterhvert ble utviklet mellom Regjering og Hjemmefront.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.