Norges hjemmefrontmuseum

14. Den "illegale" presse

Utstillingen åpner med å vise eksempler på en rekke forskjellige illegale aviser. Autentiske trykksaker med direktiver til redaktører viser den nazistiske ensretting og knebling av pressen.


Den illegale presse hadde under hele krigen sin store betydning som opplysningsorgan og nyhetsformidler i den alminnelige holdningskamp. De første illegale aviser kom ut allerede sommeren 1940. Høsten 1943 ble produsert og distribuert omkring 60 aviser som vi nå kjenner. Ca. 5000 kvinner og menn var med i produksjons- og distribusjonsarbeidet. I august 1941 påbød Reichskommissær, under trusel om streng straff, innlevering av radiomottakere (jødene måtte levere sine i mai 1940).


Et montre viser folks store oppfinnsomhet når det gjaldt å skjule ulovlige radiomottakere og illegale aviser. Små radiomottakere - dels hjemmelagde, dels smuglet inn fra Sverige og England - er utstilt. Kong Haakon og statsminister Churchill er avbildet foran en mikrofon. Ved å trykke på en knapp kan man lytte til utdrag av to kjente taler sendt over London radio (BBC) i 1940.NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.