Norges hjemmefrontmuseum

15. Hjemmefronten tar form

Tablå av motstandsorganisasjonene - både den sivile og den militære - slik de begynner å ta form, er vist.
I den sivile motstandsorganisasjon finner man KK - Koordinasjonskomiteen - som ledet holdningskampen og samordnet paroler og retningslinjer for den felles innsats. Parolene ble et viktig våpen mot fienden.
En tverrpolitisk gruppe - Kretsen - tok seg av politiske og økonomiske spørsmål og knyttet kontakt med regjeringen i London. Kretsen og Koordinasjonskomiteen samarbeidet. KK hadde et sentralt sekretariat med kontakt til 23 distriktsorganisasjoner og den illegale presse.
De første illegale militære grupper ble dannet spontant av folk som hadde kjempet sammen under felttoget i 1940, av vennegrupper og sportskamerater.
Milorg ble etterhvert landsomfattende og høsten 1941 anerkjent av den norske regjering i London som en del av Norges militære styrker Milorgs organisasjon omfattet da Sentralledelsen (SL) i Oslo og 16 distrikter utover landet. Hvert distrikt ble delt inn i avsnitt som igjen var delt i områder. Områdene var oppdelt i grupper, tropper og lag å 8-10 JEGERE, som de menige i Milorg ble kalt.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.