Norges hjemmefrontmuseum

16. Det tyske maktgrunnlaget



Det tyske maktapparat er vist med bilder og gjenstander:
- WEHRMACHT, som etterhvert fikk over 350.000 mann i landet, symbolisert ved en tysk hjelm.
- REICHSKOMMISSARIAT, det politisk-administrative sentrum, som sorterte direkte under Hitler og hadde hans fullmakt til å skape ny rett i Norge og dermed til å sette norsk lov og rett ut av funksjon. Dette er symbolisert ved en tysk bajonett gjennom boken "Norges Lover".
- GESTAPO, det hemmelige tyske statspoliti, som hadde til oppgave å bekjempe norsk motstand mot okkupasjonsmakten og nyordningen og som gjorde utstrakt bruk av volds- og terrormetoder, symbolisert ved torturredskap og bilde av en eksekusjon.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.