Norges hjemmefrontmuseum

17. Terror

Høsten 1941 skjerpet tyskerne sin terror mot motstandsbevegelsen i de okkuperte land, også Norge. Det var flere årsaker til dette. Felttoget i Russland gikk ikke etter planen, og den økte motstanden i de okkuperte land var blitt en militær fare. I Norge hadde Gestapo avdekket en militær-organisasjon av betydelig omfang, og det var tilløp til streikeaksjoner. Et britisk raid mot Svolvær i mars 1941 overbeviste Hitler om at britene for-beredte invasjon i Norge. Den 10. september 1941 erklærte Reichskom-missar Terboven unntakstilstand i Oslo. Kunngjø-ringen er vist. På forhånd hadde Terboven sikret seg besøk av den tyske sikkerhetssjef, Heydrich, som er avbildet under sitt besøk i Norge. Ved standrett ble 4 fagforeningsledere dømt til døden og dødsdommen over to av dem fullbyrdet. Skytingen av gisler kom som et sjokk, og er vist med tyske mausere stilt opp mot bildene av de to som ble skutt - Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.