Norges hjemmefrontmuseum

18. Fengsler og fangeleire i Norge

Tyskerne opprettet en rekke konsentrasjonsleire og fengsler i Norge, bl.a.: Grini ved Oslo, Berg i Vestfold, Ulven ved Bergen, Falstad ved Trondheim, Korgen og Osen i Nordland, Krøke-bergsletta og Sydspissen ved Tromsø, samt flere meget primitive leire i Finnmark, hovedsaklig for russiske fanger. Den største KZ-1eiren var Grini som også fungerte som transittleir for videreføring av fanger til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Ca. 50.000 nordmenn ble arrestert av tyskerne i løpet av okkupasjonen og ca. 9.000 av dem ble sendt til Tyskland. En montre viser Grini KZ-1eir med originale instrukser og gjenstander, samt bilder som ble tatt illegalt under krigen. Under montret er plassert en fiskekasse fra en fiskehandler i Oslo som hadde ansvaret for levering av fisk til leirens kjøkken. Da det var mangel på emballasje, tillot tyskerne at tomkassene gikk i retur.
Derved ble det åpnet muligheter for en fast postrute til og fra fangene på Grini. I en av hjørnelistene er det et hulrom som var laget med plass for meldinger. Dette var en av flere metoder som ble brukt til å formidle opplysninger ut og inn av den sterkt bevoktede fangeleiren. I venstre kant av utstillingen er tatt med bilder og gjenstander fra spesielle "russer-leire" i Finnmark. Tyskerne brakte etter hvert ca. 100.000 utenlandske fanger til slavearbeid i Norge. Mange bukket under. Ca. 17.000 døde er funnet.


NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.