Norges hjemmefrontmuseum

2. Weserübung

Et kart viser den tyske angrepsplan mot Norge med kodenavnet WESERÜBUNG, slik angrepet ble gjennomført. Posisjonene til den britiske flåte er også vist på kartet. Kopier av originaldokumenter viser at tyskerne allerede i oktober 1939 hadde militær interesse av havner i Norge - særlig Trondheim og Narvik.
Likeledes vises kopi av et bilag fra angrepspla-nen med ordre om besettelse av områdene langs Oslofjorden samt hovedstaden.
Dokumentet ble funnet i sjøen etter senkingen av den tyske slagkrysser Blücher i Drøbaksundet 9. april 1940.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.