Norges hjemmefrontmuseum

20. Nasjonal Samling (NS)

Nasjonal Samling med hirden og det politiske statspoliti ble en stadig større fare for nordmenn som deltok i motstandsarbeidet. Partiet hadde som politisk hovedformål å utbre nasjonalsosialismen i Norge. Bilder, plakater, dokumenter og gjenstander belyser NS' virksomhet. I bakgrunnen er hengt opp flagg med Nasjonal Samlings symbol - SOLKORSET - tilsvarende det tyske hakekorset. Noen av de fargerike plakatene viser NS' propaganda for å få norsk ungdom til å melde seg til fronttjeneste på tysk side. Man ser bilde av den tyske riksfører for SS og SD Himmler hilse på norske frontkjempere. Et av bildene er fra den såkalte"Statsakten", på Akershus den 1. februar 1942, hvor Terboven utnevnte Quisling til "ministerpresident". Bilder og dokumenter som viser norske nasjonalsosialisters virksomhet, er gjengitt på stadig mer skrånende paneler. Hellingen stoppes av et loddrett panel med bildet av en gruppe arresterte lærere som nektet å følge påbudet om innføring av nazipropaganda i skolen.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.