Norges hjemmefrontmuseum

21. Lærerne reiser seg mot nazifiseringen

Skolefronten er symbolisert ved skolepulter med trykksaker som viser forsøkene på å nazifisere lærere og elever. Nazistisk propaganda og ideologi ble søkt presset inn i skolen gjennom lærebøker og direktiver. NS forsøkte tvangsorganisering av lærerne i februar 1942. Avtrykk av lov av 5. februar 1942 om plikt til nasjonal ungdomstjeneste er vist. Lærerne nektet å underskrive lojalitetserklæring til de nazistiske myndigheter om å undervise i den nye ånd. Den 20. mars 1942 ble over Il 00 lærere arrestert som følge av denne protest. Skolene ble stengt for en tid. Utstillingen viser bilder av: - undervisning i privathjem, mens tyskerne bruker skolen, - arresterte lærere i fangeleire og jernbanevogner under transport nordover. I en montre sees D/S SKJÆRSTAD, hvor 500 lærere ble presset sammen i lasterommet og sendt fra Trondheim til Kirkenes. Her ble de innkvartert i en primitiv fangeleir og satt til hardt veiarbeid.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.