Norges hjemmefrontmuseum

22. Kirkefronten

Kirkefronten er belyst med bilder, tekster og trykksaker. Den trådte frem for første gang gjennom biskopenes hyrdebrev i februar 1941 om Kirken og rettsordningen. Innen alle kristelige organisasjoner og trossamfunn reiste det seg en aktiv motstand mot den politiske ensretting, uansett ulikheter i spørsmål om liv og lære. Våren 1942 ble kampen mellom Kirken og de nazistiske myndigheter ytterligere tilspisset. Biskopene la ned sine embeter 24. februar, og prestene gikk senere til det samme skritt. Påskedag 1942 ble biskopenes bekjennelsesskrift, "Kirkens Grunn", lest opp fra prekestolen i praktisk talt alle landets kirker. Av 858 prester i funksjon nedla 797 sine embeter, og disse hadde sine menigheter med seg. Biskopene og 55 prester ble internert og 127 andre forvist fra sine embeter. I utstillingen danner "Hyrdebrevet" og "Kirkens Grunn" et stort kors. Bilder viser en nazistisk gudstjeneste med bare én tilhører samt en kirke fylt til trengsel av en menighet tro mot sin prest. Et kors, sammensatt av tre deler, er vist i monter. Tre fanger i Bardufoss konsentrasjonsleir oppbevarte hver sin del som ble satt sammen under bønn når de var alene. Den kamp skole og kirke førte i 1942 ble en mektig stimulans i holdningskampen, og bidro sterkt til å vise den frie verden omfanget og styrken i norsk motstand.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.