Norges hjemmefrontmuseum

23. Veier til den frie verden

Høyre langvegg i store hvelv er hovedsakelig viet arrestasjoner, tortur og norske og tyske fangeleire. Utstillingene er plassert innenfor et autentisk elektrisk piggtrådgjerde hentet fra Grini fangeleir nær Oslo. Rent symbolsk er utstillingen om flukt fra det okkuperte Norge plassert midt på langveggen der piggtrådgjerdet er presset til side. Rutene er tegnet inn fra kyst-Norge over Nordsjøen til Storbritannia og over grensen til Sverige. Ca 3300 dro i småbåter og tapene var store. Nærmere 50 000 gikk over grensen, ofte på milelange strabasiøse turer, men med små tap. Den organiserte grenseovergang var for det meste planlagt i detalj med falske legitimasjonspapirer. Derfor var det nødvendig å følge nye med i hva som ble brukt av skjemaer, papirkvaliteter, stempler og underskrifter. En utstilling viser våpenkort, grenseboerbevis, kjørekort, og lignende, samt de "falske" stempler og underskrifter som var skaffet til veie.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.