Norges hjemmefrontmuseum

24. Fangeleire utenfor Norge

9000 nordmenn ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer i Frankrike, Tyskland, Østerrike, Polen og Tsjekkoslovakia. De fleste steder var forholdene umenneskelige. De såkalte NN-fangene ble slik anbrakt og behandlet at de skulle gå til grunne. I tyske fangeleire omkom 1400 nordmenn, over halvparten av jødisk avstamning. De fleste av dem ble drept i gasskamre. Svært mange av dem som kom levende tilbake, var merket for livet. To fangedrakter er utstilt, en mannsdrakt fra Sachsenhausen og en kvinnedrakt fra Ravensbrück. Tre små montre viser hvordan det frie ord fant veien inn og ut gjennom piggtrådsperringene. Et gebiss med en innebygget radiomottaker gjorde det mulig å lytte på B.B.C./London. Uthulede brødfjeler viser hvordan daglige opptegnelser fra fangetilværelsen ble gjemt og brakt ut av Tyskland ved frigjøringen. Manuskripter, skrevet på toalettpapir i forskjellige tukthus i Tyskland, ble smuglet ut av en tysk kvinnelig tolk og gjemt til krigens slutt. Hun ble senere dekorert med St. Olavs Orden for sin innsats.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.