Norges hjemmefrontmuseum

25. Jødeforfølgelsen

Bilder, dokumenter og gjenstander forteller om den nazistiske jødeforfølgelse i Norge. Overgrepene fulgte samme mønster som i Tyskland og de andre okkuperte land og var basert på Hitlers raselære. Oppslag viser merking av jødiske forretninger, spesielle legitimasjonskort med påstemplet rød J og autentiske kvitteringer for avlevering av et visst antall jøder ved passering av den tyske grense. Norske barn av jødiske foreldre, i alt 74 i alder fra 2 mnd. til 16 år, ble ført rett til gasskamrene sammen med barn fra hele Europa. Et par barnesko og en boks med cyanidgift fra Auschwitz KZ-leir er utstilt. Boksen har påskrift om at giften skal brukes mot skadedyr i forskjellige land, bl.a. Norge. Ordet "skadedyr" var kodenavn for jøder. Utstillingen avsluttes med et montre av KZ-leiren Auschwitz med det villedende motto over inngangsporten: "Arbeit macht frei". Et kart viser de fleste KZ-leire i Sentral-Europa. De hvite prikkene markerer leire der ca. 9000 norske fanger holdt til.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.