Norges hjemmefrontmuseum

26. Møllergaten 19

Museet viser en enmanns-celle fra det tidligere norske fengsel, Møllergaten 19 i Oslo. Gestapo plasserte inntil 4 mann i slike celler. I luftventilen til høyre for celledøren, er utstilt blader fra en fanges dagbok. Fangen satt ca. 7 måneder, derav 21/2 måned alene i mørkecelle, og prikket inn bokstavene på toalettpapir med en stift fra blendingsgardinen. Fem og fem ark ble rullet sammen og puttet inn i ventilasjonskanalen. Etter krigen ble ca. 1500 slike ark funnet under gulvet i cellen og utgitt som "Petter Moens dagbok". Den forteller om tortur og andre påkjenninger.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.