Norges hjemmefrontmuseum

27. Den grå hverdag

Okkupasjonstidens hverdag er gitt en fremstilling slik forholdene fortonet seg for folk flest. De store krigshendinger førte med seg skjerpelser av mange slag. Da det tyske felttoget mot Sovjetsamveldet utviklet seg til langvarig vinterkrig, ble den tyske mangel på forsyninger prekær. En følge var rekvisisjoner i tur og orden til det norske folk. Utstilt kan en se kunngjøringer om plikt til levering av ulltepper, gummistøvler, telt, ryggsekker, anorakker m.m. under trussel om straff. Inntil 3 års tukthus eller bøter på inntil kr. 100.000.- kunne idømmes. Her er også eksempler på plakater med kunngjøring om alarmtilstand, portforbud eller unntakstilstand i forbindelse med allierte raid, sabotasjehandlinger eller lignende. Dags- og ukepressen ble etter hvert totalt ensrettet. En tavle viser en del av de trykksaker som ble solgt og reklamert for. Ernæringssituasjonen under okkupasjonen er fremstilt grafisk på grunnlag av oppgaver over det rasjoneringsmyndighetene fikk til fordeling. Et oppslagshefte gir nærmere detaljer. En montre har bilder av matkøer, oppslag om rasjonerte varer og utstilling av hjemmeavlet tobakk, krisesåpe og andre erstatningsvarer. Lærvarer forsvant totalt, og man fikk papirsko med trebunner, fiskeskinnsvesker o.l. Tepper og soveposer av papir erstattet mangel på ulltepper og dyner. Over montren er vist et vindu med svart blendingsgardin av papir. Gjennom vinduet sees Oslo by opplyst av lyskastere og sporlys under et bombeangrep. Glasset på montren er dekket med limpapir slik butikkvinduer ble beskyttet for å unngå glassprut ved eksplosjoner. Barnas form for protest har fått sin egen utstilling. Det er vist oppslag som politiet måtte fjerne fra lyktestolper og trestammer langs utfartsveiene rundt Oslo.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.