Norges hjemmefrontmuseum

28. Norge i brennpunktet

I en jernplate er skåret ut et stort spørsmålstegn for å markere usikkerheten i 1942 om hvor den annen front ville komme.
Et bilde viser statsminister Winston Churchill med sin militære stab i et møte med president Roosevelt i Washington ved årsskiftet 1941/42 etter at størsteparten av den amerikanske Stillehavsflåte var blitt senket av japanerne i Pearl Harbor. Et annet bilde viser Churchill i samtale med den russiske regjeringssjef Josef Stalin i Moskva august 1942. Hitler (avbildet) var allerede på dette tidspunkt overbevist om at det ville komme et flankeangrep mot Norge og hadde gitt høy prioritet til utbygging av kyst-Norge til en uinntakelig festning. De britiske raids mot Svolvær, Reine og Måløy hadde bestyrket Hitler i hans oppfatning. Derfor ble nesten hele den resterende tyske krigsmarine overført til Norge. Russerne presset på sine allierte for å få avlastning gjennom angrep i vest. Britene og amerikanerne var enig om at noe måtte gjøres, men i tvil om hva man maktet. På et Europakart er innfelt piler for tre alternativer: Plan JUPITER: Angrep mot Nord-Norge Plan SLEDGEHAMMER: Angrep mot Frankrike Plan GYMNAST: Angrep mot Nord-Afrika Strømmen av krigsmateriell fra USA og Storbritannia til Sovjet markeres ved rutene til de såkalte Murmansk-konvoier. Plan GYMNAST ble valgt med bl.a. direkte overføring av amerikanske styrker til Nord-Afrika i november 1942. Et Norgeskart viser oppbyggingen av våpendepoter langs kyst-Norge og etablering av militære radiostasjoner. Shetlandsbåtene brakte inn 109 tonn med våpen og utstyr. 42 instruktører fra Kp Linge ankom med båt eller fallskjerm, og 13 illegale radiostasjoner opprettet forbindelsen med overkommandoen i London.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.