Norges hjemmefrontmuseum

29. Norqwegian Independent Company No 1 - Kompani Linge

Allerede høsten 1940 ble det under kaptein Martin Linge startet rekruttering og utdannelse av norske frivillige til innsats i det okkuperte Norge.
Personellet ble utdannet i små grupper ved britiske spesialskoler som radiotelegrafister, sabotører, våpeninstruktører og organisatorer av hemmelige kampgrupper. Enkelte fikk også spesialutdanning i psykologisk krigføring. Kompaniet var nær knyttet til britisk spesialtjeneste (SOE), men kom allerede i 1942 under Forsvarets Overkommando. Utstillingen viser bilder fra treningen i Skottland med besøk av Kong Haakon og forsvarssjefen, kronprins Olav, samt karer på vei til Norge i båt eller sluppet i fallskjerm fra fly. I en montre vises de vanligste våpen og sabotasjemidler. På en jernplate er festet to såkalte limpets, magnetladninger til bruk ved skipssabotasje. To små brune bokser koblet til en antenne, kalt EUREKA, ble brukt som navigasjonshjelpemiddel for å lede forsyningsfly til slipp-plassene. En liten batteriradio kalt SWEETHEART var standard utstyr. Den gjorde det mulig å lytte på nyheter fra BBC og motta særmeldinger om forsyninger. Lingekarenes hovedoppgave ble etter hvert å virke som instruktører i Hjemmestyrkene. Over 400 nordmenn ble rekruttert til Kompani Linge og trenet opp. Av disse falt 100 fra i treningstiden. Av de 292 som kom i aktiv tjeneste, var det 57 falne. Langt flere pådro seg imidlertid langvarige skader.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.