Norges hjemmefrontmuseum

3. Kampene i Sør-Norge

Trefninger under kampene i Sør-Norge og bombing av byer og tettsteder vises i titteskap. Enkelte utstillinger viser hendelser som hadde større betydning enn andre: Senkingen av Blücher ga Konge, Regjering og Storting tid til å komme seg ut av Oslo før byen ble besatt.
Avvising av en tysk angrepsstyrke ved Midtskogen reddet igjen Konge og Regjering fra å falle i fiendens hender.
Britiske styrkers ankomst til Åndalsnes og Namsos ga det norske folk håp.


Et kart viser det britiske felttog i Sør-Norge. Montre av brente byer viser eksempler på tyskernes reaksjon på norsk og alliert motstand.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.