Norges hjemmefrontmuseum

30. Tungtvannsoperasjonene

Utstillingen tar sikte på å belyse de forskjellige faser av operasjoner planlagt i England mot tungtvannsanlegget på Vemork i det okkuperte Norge.
Tungtvannet var under krigen ansett for å være uunnværlig som hjelpemiddel til fremstilling av atomvåpen. På Vemork fantes den eneste fabrikk i verden med løpende produksjon av tungtvann. De allierte ga derfor høyeste prioritet til ødeleggelse av anlegget.
Fra norsk synspunkt var det maktpåliggende at det ble gjort ved sabotasje, ikke ved bombing eller damsprengninger som ville ha voldt stor skade. På et kart vises de operasjoner som ble utført fra Storbritannia vinteren 1942-43. GROUSE (1) skulle skaffe etterretninger. 4 mann med radiostasjon, GROUSE/SWALLOW skulle forberede landingsplass for to glidere med 34 britiske commandos. Operasjonen kalt FRESHMAN, endte med katastrofe på Vestlandet. Toktet er markert med piler mot målet og et bilde av fly og glidere underveis. En ny operasjon kalt GUNNERSIDE (6 mann) sammen med GROUSE (3 mann) sprengte anlegget 27 feb. 1943. I et montre av Vemork med omgivelser kan sabotørenes rute følges som en grønn lysende linje ved å trykke på en knapp, mens minefeltene rundt anlegget er markert med røde prikker. Uniform og utstyr er vist.
På venstre side er montert en original tungtvannscelle. Det var 18 celler i alt som ble totalt ødelagt. Et bilde tatt etter operasjonen, viser dette. På kartet er tegnet inn 5 sabotører i full uniform underveis på den 400 km lange skituren til Sverige.
Radiostasjonen fortsatte sin virksomhet. Radiosett og enkelte viktige telegram er vist, likeledes klipp fra verdenspressen.
Tungtvannsanlegget ble imidlertid bygget opp igjen og kom i full produksjon etter bare ca. 2 måneder.


Den 16/11-43 ble kraftstasjonen og omliggende anlegg ødelagt av amerikanske bombefly. Produksjon av tungtvann ble dermed gjort umulig. Et bilde viser amerikanske "Flygende festninger" på vei til Vemork.
Den 20/2-44 ble fergen HYDRO senket ved Tinnsjøen med praktisk talt hele den resterende beholdning av tungtvannkonsentrat.
Med dette var kampen om tungtvannet på norsk jord avsluttet. Operasjonene kostet tilsammen 40 briter, 36 nordmenn og 20 tyskere livet.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.