Norges hjemmefrontmuseum

31. Sjø- og lufttrafikken over Nordsjøen

Utstillingen skal gi et bilde av Shetlandsavdelingens tokter over Nordsjøen, og luftbroen fra Stockholm til Leuchars i Skottland.

 

Marinens spesialavdeling, Shetlandsgjengen Utstillingen åpner med et kart som viser tokt fra Shetland til de forskjellige landingsplasser på norskekysten.
De tre første årene ble forbindelsen opprettholdt med fiskeskøyter. I all slags vær vinterstid gikk båtene ut fra basen Scalloway på Shetland med Lingekarer og tonnevis av utstyr til Norge og med flyktninger tilbake (bilder).
Bruk av fiskebåt ga god "dekning" de første årene, men uhell førte til at trafikken ble oppdaget. Tysk luftovervåking ble etter hvert så effektiv at avdelingen i 1943 ikke kunne klare tapene lenger. Den amerikanske marine stilte da 3 ubåtjagere til disposisjon for Shetlandsavdelingen. Disse gjorde 105 turer over Nordsjøen uten tap.
En montre viser modeller av en fiskeskøyte og en ubåtjager. Åpningen i montret er formet som et lengdesnitt av en båt og innrammingen som kjølvannsstriper, symbolisert ved mørke og lyse jernplater.
Et montre viser en fiskeskøyte i møte med en tysk vaktbåt. Skøyten har to tomannsubåter, "Chariots", hengende under kjølen. Den slapp gjennom kontrollen og inn i Trondheimsfjorden. Her lå det tyske slagskipet Tirpitz. Forsøket på angrep mislyktes fordi slepene brast, og ubåtene gikk tapt.

 

Luftbroen til Storbritannia I rommet over Shetlandsmontret er luftbroen fra Stockholm til Skottland markert med flymodeller. Det er natt over Skandinavia med et mørklagt Norge, men med opplyste svenske byer. Fra høsten 1944 trafikkerte også amerikanerne ruten med 4-motors Liberator-fly med stor lasteevne. Ca. 5000 personer ble fløyet fra Stockholm til Storbritannia, og mange tonn med utstyr ble fraktet i retur.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.