Norges hjemmefrontmuseum

33. Operasjoner fra Sovjetsamveldet i nord og Storbritannia i sør

Det har vært vanskelig å fremskaffe opplysninger om - og utstyr fra - operasjoner i Finnmark for å lage utstilling om den russiske virksomhet i denne landsdel under krigen. Norsk ungdom fra Øst-Finnmark som ville ut å kjempe, dro vanligvis med fiskebåt til Fiskerhalvøya eller Murmansk. Etter opplæring ble de sendt tilbake med fly eller undervannsbåt for å drive etterretningstjeneste eller sabotasje.

 

Et russisk radiosett brukt nær Hammerfest i 1943, er utstilt. En montre viser forsyningstjeneste med fly og ubåt til grupper på Varangerhalvøya. I alt er det registrert 14 radiostasjoner med radioforbindelse til Murmansk fra grensen til Troms. Operasjonene hadde relativt kort varighet grunnet svikt i forsyningstjenesten og de harde klimatiske forhold. Tyskernes jakt på partisangruppene var meget effektiv og tapene større enn i noen annen landsdel.

 

De norske skip som lå i svenske havner da Norge ble okkupert, var krigsviktige. Det ville bety meget å få dem over til Storbritannia. Tyskerne la tilsvarende vekt på å hindre dette. Sverige holdt skipene i karantene, og de såkalte Kvarstadbåtene gjorde den norske Regjerings forhold til Sverige vanskelig. 10 norske skip ble frigitt og seilte ut fra Sverige 3 1. mars 1942 med 500 mann om bord. Tyske krigsskip ventet på dem utenfor territorialgrensen. Bare 2 skip nådde frem. 233 kom i tysk konsentrasjonsleir, av dem 7 kvinner. 43 døde, og 18 var omkommet på sjøen.

 

Ved norsk-britisk samarbeid ble det et satt i verk en rekke operasjoner mot krigsviktig industri og tysk skipsfart i Syd-Norge. Norsk svovelkis var viktig for den tyske krigsproduksjon. Utstillingen viser en rekke eksempler på sabotasjeaksjoner mot Orkla gruber og Thamshavnbanen.
En modell viser hvorledes Lingekarer festet sprengladninger på tyske troppetransportskip i Oslo havn.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.