Norges hjemmefrontmuseum

35. Illegal produksjon av utstyr
De fleste militære radiostasjoner var etablert i hytter i skog og fjellområder. En modell er vist med interiør fra en typisk hytte der telegrafisten arbeider med det mest brukte britiske radiosett. Gjennom vinduet skimtes en tysk radiobil i ferd med nærpeiling av radiostasjonen.
På høyre side er utstilt et dampaggregat som ble brukt til lading av akkumulatorer. Over vises bilder fra Sentralledelsens radiostasjon KARI (Oslo) som hadde forbindelse med stasjonen STURE i Den norske legasjon (Stockholm).
På venstre side sees et tysk Telefunken peileapparat som ble brukt til mobil peiletjeneste. Over radiohytta er plassert et kart av Nord-Europa med tyske peilestasjoner for langdistansepeiling av ukjente signaler. Det er lagt inn peilinger fra en ny etterrretningsstasjon som blir krysspeilet og nedkjempet nær Stavanger.
Den tyske radiopeiling var effektiv og mange radiotelegrafister ble tatt, men tyskerne klarte ikke å forhindre at antallet radiostasjoner stadig økte.
Da freden nærmet seg, var det etablert ca. 70 faste radiostasjoner i Hjemmestyrkene og spesielle grupper. Et lokalt distriktssamband var ferdig planlagt for 110 radiostasjoner, og av disse kom 60 på luften før freden.
Et eget etterrretningsnett med ca. 50 radiostasjoner langs kysten kommer i tillegg. (Det er behandlet senere under avsnittet om etterretningstjenesten).

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.