Norges hjemmefrontmuseum

36. Festung Norwegen

De britiske raid mot Norge i 1941 hadde skremt Hitler. Han mente at de kunne være forløpere for alliert invasjon. Norge måtte derfor snarest bygges om til en sterk festning. I slutten av 1943 var dette målet på det nærmeste nådd med en samlet tysk styrke på ca. 380.000 mann.

 

Et Norgeskart utskåret i stål har symboler med RØDT for de tyske kystbatterier, BLÅTT for rnarinestasjoner, GULT for luftvern og flyplasser og GRØNT for tyske landmilitære styrker.


Et stort hakekors med detaljbilder av kanoner, ubåtbunkere, fly i aksjon, luftvern, marinefartøyer og soldater på vakt, danner bakgrunnen.

 

Men Norge ble ikke bare utbygget militært. Okkupasjonsmakten økte sin politiinnsats mot det illegale sivile og militære motstandsarbeid gjennom stadig nye arrestasjoner og bruk av tortur og gisseldrap. Enhver motstand skulle knekkes i fødselen.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.