Norges hjemmefrontmuseum

37. Etterretningstjenesten

Etablering av en etterretningstjeneste i det okkuperte Norge begynte allerede før kampene var avsluttet i Nord-Norge i 1940 og ble utbygd etter hvert. Det var av livsviktig betydning for den allierte ledelse å kunne følge den tyske flåtes bevegelser langs norskekysten. Radiostasjoner ble derfor opprettet i skipsleden med oppdrag å overvåke og melde all sivil og militær skipstrafikk. Et kart gir oversikt over alle radiostasjoner som kom på luften i kortere eller lengre tid fra Østfold i sør til Finnmark i nord. Som eksempel på tjenestens effektivitet er utstilt meldinger og bilder om slagskipet TIRPITZ, fra det ble oppdaget i Sør-Norge i januar 1942 til det ble senket ved Tromsø i november 1944. Utstilt sees spissen på skallet av en av de 6 tonns bomber som ble nyttet, og senere funnet på havbunnen.


Et tablå viser de viktigste etterretningsorganisasjoner som opererte i Norge under okkupasjonen. Kurertjenesten mellom distriktene og Oslo - Stockholm fungerte stort sett tilfredsstillende under hele krigen. En egen montre med gjenstander viser den teknikk som ble anvendt for å sikre de illegale forsendelsene. De siste årene ble bilder og rapporter i stort antall sendt som mikrofilm med toget fra Oslo til Den Norske Legasjon i Stockholm, gjemt om bord på de forskjelligste måter. Som eksempel på billedkvaliteten er vist fotoserier av Fornebu og Kjevik flyplasser. Utstillingen avsluttes med den såkalte sikringstjeneste som ble etablert for å beskytte organisasjonene og den illegale virksomhet.
I flere byer ble telefonsambandet til Gestapo avlyttet dag og natt både lokalt og over langlinjene. Denne avlyttingen reddet mange menneskeliv. Avskrifter av en rekke telefonsamtaler er vist, samt bilde av den hjemmelagede telefonsentralen som ble brukt.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.