Norges hjemmefrontmuseum

38. Kommunistorganisasjoner

Norges Kommunistiske Parti (NKP) mante ikke sine medlemmer til motstand mot tyskerne før etter at Tyskland hadde angrepet Sovjetsamveldet i juni 1941. Men det tok tid før partiet fikk samlet seg til aktiv motstand. Det skjedde først ved årsskiftet 1941/42.
Kommunistene gikk tidlig inn for en aktivistisk linje, men deres sabotasje, utført på egenhånd, vakte bekymringer i Hjemmefrontens Ledelse (HL). Man fant å måtte underrette Regjeringen om dette i brev av 15. nov. 1943. Dette forhindret ikke et visst samarbeide resten av krigen.
Et bilde viser en togavsporing nær Drammen forårsaket av sabotasje mot tysk troppetransport i okt. 1943. Tyskernes kraftige reaksjon er vist ved kunngjøring om dødsdom over 5 gisler. Et opprop til befolkningen undertegnet av skremte borgere i Drammen, viser at den tyske terror hadde sterk virkning.
Aksjonene ledet til at Gestapo kom på spor av sentrale deler av partiapparatet, og store styrker av tysk politi ble satt inn i rassiaer i Vikersund og Hemsedal. En rekke kommunister ble arrestert, dømt ved særdomstol og skutt. Utstilt sees den tyske operasjonsordre, samt bilder og kart av den tyske omringing.
Kommunistene utga flere illegale aviser som FRIHETEN, RADIO-NYTT, BONDEN, HJEMMEFRONTEN o.a. som er vist i utstillingen over illegale aviser. Flere flyktningeruter til Sverige ble ledet av kommunistene. Til tross for blodige tap økte kommunistene sin sabotasjevirksomhet og tilføyde både okkupasjonsmakten og NS atskillig skade.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.