Norges hjemmefrontmuseum

39. Milorg blir Hjemmestyrker

Hjemmestyrkene (HS) ble siste året den offisielle betegnelse på Milorg og de øvrige motstandsorganisasjoner og grupper som var underordnet Hjemmestyrkenes Sentralledelse (SL) i Oslo. Det ble vanligere at Milorgfolk gikk i permanent dekning for å unngå arrestasjon.
Tvangsutskrivning av unge menn til arbeidsinnsats virket på samme måte. Organisasjonen måtte derfor i noen grad legges om. Det ble dannet permanent oppsatte grupper i skog og fjell, "gutta på skauen". Planen var at distriktene skulle bygge hytter - kalt celler - i uveisomme strøk for å huse styrker som kunne intensivere treningen og etablere høy beredskap. Cellene ga også muligheter til å ta opp mange av de ungdommene som hadde flyktet unna den fordekte mobilisering til tysk tjeneste. En terrengmodell viser hvordan 7 hytter var plassert i tett skog på toppen av en bratt åsrygg i nedre Telemark. Gjennom et trykknappsystem kan en finne fram til detaljer i leiren. På slipplasser mottok "gutta på skauen" instruktører, våpen og mat fra Storbritannia. En utstilling viser en slippgjeng i arbeid på et islagt vann nær Oslo. Tre røde markeringslys er tent, og ved hjelp av en trykknapp på panelet kan en sende kjenningsbokstaven via det fjerde lyset. Området hadde et sterkt luftforsvar og flere fly gikk tapt. Planlegging av sabotasje i området er vist gjennom dokumenter og skisser. En sykkel brukt av Max Manus, samt andre gjenstander fra Oslo-distriktet finnes i samme monter. En stor pekeskjerm illustrerer ulike sabotasjeaksjoner i Oslo.

I Nord-Norge fikk aksjonsgrupper anledning til å drive sin virksomhet fra baser med radiostasjoner etablert på svensk side av grensen ved en særlig innrømmelse fra svenskene. Basene ble etablert i løpet av 1944-45 av norske offiserer sendt fra Storbritannia og Sverige. Baser og omliggende hjemmestyrker skulle etterhvert smelte sammen. Norge var ved krigens slutt delt inn i 23 selvforsynte distrikter med egen radioforbindelse til England.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.