Norges hjemmefrontmuseum

4. Tysk ultimatum

NORSK FORRÆDERI

Bilder fra det tyske angrepet på Norge er trykt på svarte stålplater som er kunstnerisk skåret ut. En skulptur av tyske geværer, formet som et hakekors, symboliserer tyskernes overfall.På en bajonettspiss er festet første side av det ultimatum i 13 punkter som den tyske minister Bräuer leverte den norske regjering natten til 9. april 1940, da det tyske angrep allerede var i gang. Ultimatumet ble besvart med et klart NEI fra Kong Haakon VII og den norske regjering. Quisling plassert bak de tyske geværer symboliserer hans forræderi.
Et bilde av Vidkun Quisling, Nasjonal Samlings fører, er vist bak den type mikrofon han brukte i NRK 9. april. Her kan man ved å trykke på en knapp høre et utdrag av hans tale hvor han proklamerer at han har overtatt regjeringsmakten i landet, at enhver motstand mot de tyske tropper vil være en kriminell handling og at bl.a. offiserene må lyde ordre "utelukkende fra den nye nasjonale regjering".


Quisling hadde 8. april tatt inn på Hotell Continental. Et håndskrevet dokument fra Quisling viser et utkast til ny "regjering", skrevet på brevpapir fra Hotel Continental-Theatercafeen.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.