Norges hjemmefrontmuseum

40. Full væpning av HjemmestyrkeneI juni 1944 ga øverstkommanderende for de allierte styrker, general Dwight D. Eisenhower, direktiv om at de norske hjemmestyrker skulle trenes og utrustes til en offensiv beredskapsgruppe. Sabotasje mot skip og andre utvalgte mål skulle fortsette og opptrappes når tiden var inne.
Trening hadde pågått i lang tid rundt om i landet, men det var stor mangel på våpen og utstyr. En forsert forsyningsplan ble satt i verk fra høsten 1944 med Shetlandsavdelingens båter til kyst-Norge, gjennom luften til de indre deler av landet og via Sverige. Men dårlig vær forsinket sterkt transporttjenesten, særlig slippoperasjonene.
Et utstilt dokument fra overkommandoen av 8. febr. 1945 gir en oversikt over forsyningstjenesten. I tillegg til lette våpen, sprengstoff, matrasjoner ete. skulle britene forsyne HS med 40.000 uniformer, og amerikanerne skulle bidra med vinterutstyr til 30.000 mann. Shetlandsavdelingen gjennomførte 73 turer med ubåtjagere (bilde) og fraktet 138 tonn våpen og utstyr. Et kart med lysende punkter viser de plasser der ialt 717 fallskjermslipp ble foretatt med over 1.000 tonn last. Med båt og fly ankom også 150 topputdannet befal.
Radiotjenesten ble sterkt utvidet og kom til å omfatte ca. 70 radiostasjoner, som er merket med røde lys på kartet.
Et "slipp" med fallskjerm og to containere med våpen og utstyr er symbolsk plassert under vingetuppen på et Halifax-fly. På bakveggen vises bilder fra Milorg-karenes virksomhet. Realistisk trening kunne nå gjennomføres med skikkelig utstyr.
En gunstig avtale ble inngått med den svenske regjering: Amerikanske fly fikk frakte militært utstyr til Stockholm, og dette ble videresendt til spredte grupper langs den svensk-norske grense. Direktiver ble utarbeidet for de forskjellige alternativer hjemmestyrkene kunne komme til å stå overfor.
Væpning av HS kunne ikke skje uten følbare tap. Britene mistet 23 fly og amerikanerne 5. Men organisasjonen var intakt og ble stadig styrket.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.