Norges hjemmefrontmuseum

41. NS Mobiliseringsforsøk

Verving av norsk ungdom til tysk krigstjeneste hadde pågått siden Quisling kom med sitt første opprop 12. jan. 1941. Resultatet var nedslående for NS til tross for omfattende propaganda med fargerike plakater. Rekrutteringen besto stort sett av NS-medlemmer i alle aldre. Tapene var store. Utstilt ses plakater med oppfordring om frivillig å melde seg til Den norske legion, Skijegerbataljon Norge, Den tyske krigsmarine osv. I et utstilt PM, datert 17/1 1944, foreslår NS' justisminister tvangsmobilisering av 75.000 mann til tysk krigstjeneste. Planen skulle holdes hemmelig, men ble gjort kjent for hjemmefronten ved at dokumentet ble smuglet ut av en snarrådig kontordame. Hjemmefronten fryktet at Arbeidstjenesten (AT) ville bli brukt som kamuflasje for den planlagte mobilisering.
Myndighetene i London ble omgående underrettet og følgende parole ble sendt over BBC: "Ingen møter til sesjon eller overhodet etter noen innkalling til Arbeidstjenesten. For landets og din egen skyld - følg parolen". Lydbåndopptak av sendingen kan høres i utstillingen. Da så kunngjøringen om Arbeidsmobiliseringen kom 19. mai 1944, sendte London ut en ny parole: "Ingen møter til registrering".
For å støtte opp om parolen og å hindre innkallingen, foretok hjemmefronten flere sabotasjeaksjoner. Hullkortmaskiner som skulle brukes ved registrering eller innkalling ble sprengt. Utstillingen belyser dette. Parolene fra London, også spredt gjennom illegale aviser, ble lojalt fulgt. Tusenvis av ungdommer dro hjemmefra for å unndra seg registreringen. "Gutta på skauen" ble et begrep. Nazimyndighetene gjorde det mottrekk å nekte utlevering av rasjoneringskort uten ved personlig fremmøte. Hjemmefronten løste dette problem ved å beslaglegge 80.000 rasjoneringskort underveis fra trykkeriet. Aksjonen er gjenfortalt i utstillingen. Kortene ble brukt som pressmiddel overfor NS-myndighetene, som måtte gi etter. Bare ca. 300 ungdommer ble registrert.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.