Norges hjemmefrontmuseum

42. Kreftene samles

Utstillingen skal vise hvordan "Det frie Norge" samlet kreftene og koordinerte innsatsen mot sluttfasen i krigen. I nov. 1944 møttes representanter for Regjeringen og Hjemmefrontens ledelse i Stockholm og kom til full enighet om retningslinjer for styring av landet i overgangstiden fra krig til fred.
Regjeringen hadde sikker forbindelse med Hjemmefronten via daglige flyforbindelser til Den norske legasjon i Stockholm og dens kurerlinjer til Norge, samt via ca. 120 radiostasjoner (Milorg og etterretning) til alle deler av det okkuperte Norge.
En rekke bilder viser de krefter som måtte koordineres og trekke sammen: - Kongen og Regjeringen i statsråd i London
- Hjemmestyrkenes Sentralledelse i Oslo, der identiteten måtte skjules med masker
- Norske og britiske offiserer i felles planleggingsarbeid
- Marinen, Flyvåpenet og Hæren i trening og aktiv innsats representert ved henholdsvis motortorpedobåt, Catalinafly og kampklare soldater både som infanterister og fallskjermhoppere
- Norske polititropper i Sverige
- Hjemmestyrker iført forsvinningsdrakter under trening i uveisomme områder.

 

Men i bakgrunnen ses bildet av Reichskommissar Josef TERBOVEN og de tyske militære sjefer i Norge på inspeksjon av sine tropper. Det var ingen gitt å vite utfallet av siste akt: Det sto 350.000 tyske soldater i Festung Norwegen.


Samlingen av kreftene er symbolisert ved "Livets tre" i betong og en stålring i gulvet. Ringen som tidligere var brutt, er nå sluttet.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.