Norges hjemmefrontmuseum

43. Finnmark i flammer - Frigjøring av Finnmark

Høsten 1944 besluttet Tyskerne å evakuere sivilbefolkningen i Finnmark og Nord-Troms. På kort varsel ble 40.000 mennesker tvangsflyttet sørover.
Den norske NS-politimester ble utpekt som "Styresmann for Finnmark" og ledet evakueringen med hård hånd.
Etter at Den røde arme hadde inntatt Kirkenes 25. oktober, ga Hitler ordre om at Finnmark skulle legges øde. Brutaliteten gjenspeiles i et utslitt tysk dokument med følgende avslutning (oversettelse):
". . . medlidenhet med sivilbefolkningen er ikke på sin plass". Norske oppslag bekrefter dette. Sjefen for 20. Gebirgs-Arme, general Rendulic, gjennomførte ordren med tysk grundighet, og på kort tid var landsdelen en rykende branntomt. Noen klarte å unndra seg evakuering. Under trussel om dødsstraff holdt menn, kvinner og barn seg skjult i huler og primitive hytter. Den britiske marine evakuerte 500 mennesker fra Sørøya i febr. 1945. De øvrige holdt stand til fredsslutningen. Utstillingen viser et oversiktskart over Finnmark og Nord-Troms med de byer og tettsteder som ble rasert. Som eksempel på nedbrenningen er vist et bilde fra Berlevåg.


Da de sovjetiske tropper trengte inn i Øst-Finnmark, ble de hilst som befriere. Bilder viser russiske soldater på norsk område og en norsk styrke som var ankommet fra Storbritannia via Murmansk.
Senere kom norske styrker fra Sverige, og amerikanske fly etablerte forsyningsruter til de fremskutte avdelinger. Et kart viser slippstedene der det var etablert radiostasjoner. For den tvangsforflyttede befolkning var vanskene store. Avisene hadde egne spalter kalt "Evakuerte", der slektninger og kjente ble etterlyst. Tallrike eksempler er vist.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.