Norges hjemmefrontmuseum

45. De tre forsvarsgrener

Da Kong Haakon, Kronprins Olav og Regjeringen forlot Norge 7. juni 1940, brakte de med seg bare 13 små marinefartøyer, noen få fly og en kjerne av befal. Da tyskerne kapitulerte, sto 28 000 nordmenn av alle forsvarsgrener under våpen utenfor det okkuperte Norge med kronprins Olav som forsvarssjef. Utstillingene om forsvarsgrenene er plassert ved siden av handelsflåtens innsats for å markere den nære sammenheng.
Bilder viser overtakelsen av en ubåtjager ve navn Haakon VII og en motortorpedobåt i aksjon Bildet av ubåten "Uredd" er tatt like før den gikk på sin siste tur. I mai 1945 sto 58 krigsfartøyer under nor kommando, og Sjøforsvarets personell talte rur 8000. De fleste flygere kom seg ut av Norge og kur fortsette som instruktører eller gå inn i aktiv i neste i Storbritannia.
Bilder viser flytrening i "Little Norway" i Canada, norske Spitfirejagere over Frankrike Mosquito-flygere som orienteres i operasjonsrommet før tokt til norskekysten. Det norske luftforsvar omfattet i alt 60 feltfly, 12 transportfly og 2700 mann. Den første hæravdeling utenfor Norge ble etablert i Skottland. Etter hvert øket antallet i brigade og spesialavdeling til ca. 4000 mann. Et bilde viser kongen og kronprinsen på inspeksjon i Skottland samt aksjonsbilder med norske soldat kamp på Svalbard og på Walcheren. Tidligere er vist bilder fra de norske polititropper som, i et antall av 13 000 mann, fikk trening i det nøytrale Sverige. Men de hemmelige Hjemmestyrkene var også en del av Hæren. Da freden kom, talte de over 40 000 mann.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.