Norges hjemmefrontmuseum

47. 8. mai 1945 - FRED

De mange begivenheter som fant sted i sluttfasen før kapitulasjonen er fremstilt fra dag til dag på frittstående paneler. En samling håndskrevne referater (originaler) viser de viktigste saker som var til behandling i Hjemmefrontens Ledelse (HL). Forholdsordre om ro og orden ble kringkastet fra London. Den endte med parolen: "Verdighet - ro - disiplin". Radiomeldingen er utstilt.

 

To nummer av MELDUNGEN AUS NORWEGEN fra sjefen for det tyske Sikkerhetspoliti stadfester at "Festung Norwegen" skal holdes, selv om Tyskland faller i fiendens hender.

En mobiliseringsplan for Hirden slår fast at Hirden representerer Rikets væpnede makt. Bildet viser Quisling i møte med sin regjering. Avisoppslag omtaler Hitlers selvmord den 30. april slik: "Der Führer falt i kamp til siste åndedrag . . . Storadmiral Dønitz Hitlers etterfølger. " Oppslag og bilder fra 7. mai 1945 bekrefter at den tyske overkommando har kapitulert betingelsesløst til de allierte. Ordren til sjefen for de tyske landstridskrefter i Norge er vist.

 

Den første frie avis OSLO-PRESSEN er utstilt.

Den allierte militærmisjon ankommer Oslo (bilde). Den tyske Reichskommisar Terboven (bilde) tar sitt liv for å unngå arrestasjon. Fangeleire og fengsler åpnes (bilder). Bølge av glede går over hele landet. Et fra et forretningsvindu i Oslo står som symbol: LUKKET PÅ GRUNN AV GLEDE.

 

8. mai 1945 avsluttes med en honnør til Storbritannia, De Forente Stater og Sovjetunionen, markert ved de tre lands flagg. Bilder fra kampene ved Stalingrad, El Alamein og Nordmandie skal minne om at disse seire også gjaldt Norges frihet.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.