Norges hjemmefrontmuseum

48. Fem års okkupasjon er over

Frigjøringen etter fem års okkupasjon førte med seg store omveltninger militært, sivilt og konstitusjonelt i Norge. Utstillingen består av bilder som gjenspeiler forandringene samfunnet gjennomgikk på disse tre felt.
En billedserie illustrerer det militære maktskifte. Hjemmestyrkene trer fram i dagslys og påtar seg ansvaret for orden og vakthold inntil de allierte styrker kunne overta. Nå er det britiske soldater som paraderer i Oslo, mens tyskerne må bli i sine forlegninger for å avlevere våpen og vente på hjemsendelse. Gestapister letes opp og blir tatt i forvaring inntil de skal stå til rette for sine forbrytelser. Nå er det paragrafer (§) fra Norges Lover som gjelder. SS-forordninger er satt ut av kraft. Akershus festning blir overtatt av hjemmestyrkene.
13. mai 1945 ankommer den norske forsvarssjef, Kronprins Olav. Han blir mottatt av Hjemmefrontens ledelse mens Kompani Linge og avdelinger fra hjemmestyrkene paraderer foran titusener av glade nordmenn.
Over bildet fra mottagelsesseremonien for Kronprinsen, står en del av hjemmefrontens siste proklamasjon hvor det bl.a. heter:
"Hjemmefrontens ledelse meddeler Regjeringsdelegasjonen under Kronprins Olavs forsete at den anser sin funksjon for avsluttet og trer tilbake. Høyesterett gjenopptar sin virksomhet. Utefront og hjemmefront er blitt en norsk front. "
Teksten er gjengitt på en plate i rustfritt stål i motsetning til de mange svarte jernplater i utstillingene. Tidligere uoverensstemmelser mellom hjemme- og utefront, symbolisert ved sprekker i platen, er nå et tilbakelagt stadium. Den 7. juni 1945, nøyaktig på dagen fem år etter avreisen fra Tromsø, tok Norge imot selve symbolet på den norske motstand, Kong Haakon VII. Store bilder gjenspeiler feststemningen i Oslo langs hovedgaten og Slottet.

 

Okkupasjonen var over, og det konstitusjonelle liv kunne fungere normalt for første gang på over fem år.
Et stort bilde viser Kongen og kronprinsen under åpningen av Stortinget i desember 1945. Det norske samfunn kunne ta fatt på gjenoppbyggingen.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.