Norges hjemmefrontmuseum

5. Elverumsfullmakten

Kong Haakon VII, statsminister Johan Nygaardsvold med sin regjering og stortingsmedlemmene lyktes ved stortingspresident Hambros initiativ, å forlate Oslo tidlig om morgenen 9. april.
Stortinget avholdt møter først på Hamar, senere på Elverum og ga der den såkalte "Elverumsfullrnakt".
Blader av Statsrådsprotokollen med fullmakten er utstilt. Den bidro til å legge et forfatningsrettslig grunnlag for Kongens og Regjeringens utøvelse av lovlig norsk myndighet fra et sted utenfor Norges grenser.
I aprildagene arbeidet myndigheter og befolkningen for øvrig under dels kaotiske forhold, dokumentert ved trykksaker og oppslag med tyske trusler og norsk forræderi.


Den tyske minister Brauer ble mottatt av kong Haakon på Elverum 10. april. Han forela påny det tyske krav om norsk kapitulasjon. Svaret var et klart NEI - fra såvel Konge som Regjering. Resultatet var tysk bombing av Elverum og Nybergsund, åpenbart i den hensikt å drepe Kongen og Kronprinsen for derved å lamme de konstitusjonelle myndigheter. Bombesplinter fra disse angrep er utstilt.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.