Norges hjemmefrontmuseum

6. Mellomspill

En egen utstilling belyser de begivenhetsrike dager i Oslo i tiden etter at byen var hærtatt. Bilder viser tyske tropper på hovedgaten - Karl Johans gate - om ettermiddagen 9. april 1940 og tyske vaktposter foran Stortinget.
Den 10. april gikk det rykter om alliert bombing. Dette skremte tusener på flukt. "Panikkdagen", som den ble kalt, er gjenspeilet på et av bildene. Quislings proklamasjon av 12. april meddeler at han har overtatt rikets styre. Den etterfølges av et opprop til det norske folk fra Quisling som "statsminister".
Høyesteretts proklamasjon av 15. april meddeler at Quisling er trådt tilbake og at et Administrasjonsråd er utpekt som midlertidig forvaltningsorgan for de besatte områder.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.