Norges hjemmefrontmuseum

7. Kampene i Nord-Norge

Utstillingene om kampene i Nord-Norge er atskilt fra kampene i Sør-Norge med et utstående panel som med bilder og informasjoner markerer et avgjort skille i krigen.
På den ene siden nederlaget med oppgivelse av Sør-Norge. På den annen side bilder fra sjøslaget i Narvik 10.-13. april 1940 der den britiske flåte gjorde rent bord ved å senke 10 tyske destroyere og deres forsyningsskip.
Panelet understreker forskjellen mellom improvisert motstand i sør og norsk forberedt krigføring i nord.
På grunn av Finlands-krigen hadde norske styrker vært satt opp som nøytralitetsvakt i Nord--Norge og fått grundig trening. Dessuten ankom effektiv alliert hjelp i tide.
Montre viser norske styrker i kamp med tyskerne i fjellene nord for Narvik, tysk terrorbombing av Bodø og den allierte frigjøring av Narvik.
Et situasjonskart viser hvor nær nederlaget den tyske angrepsstyrken var. Det allierte sammenbrudd i Frankrike førte imidlertid til at støtten til Nord-Norge måtte oppgis. De allierte trakk seg ut 7. juni. De gjenværende styrker i Norge kapitulerte 10. juni.


På en søyle kledd med bronseplater og med de respektive lands flagg over, gjengis en takk til Storbritannia, Frankrike og Polen for den hjelp Norge fikk under krigen i 1940.

 

"Etter overfallet på Norge 9. april 1940, kom britiske, franske og polske styrker til unnsetning. Norge minnes hjelpen i dyp takknemlighet.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.