Norges hjemmefrontmuseum

8. Konge og regjering til Storbritannia

Siste statsråd på norsk jord ble holdt i Tromsø 7. juni 1940. Der ble det fattet vedtak om at Konge og Regjering skulle ta sete i utlandet og kampene i Norge avsluttes. Krigen mot Tyskland skulle imidlertid føres videre fra Storbritannia. Utstillingen viser de viktigste hendelser som fant sted i de følgende dager: - Proklamasjon til det norske folk fra Kongen og Regjeringen sendt ut over radio og slått opp på offentlige steder i Nord-Norge
- Kongen går ombord på den britiske krysser Devonshire om kvelden 7. juni
- Avskrift av kapitulasjonsavtalen av 10. juni mellom den norske og tyske overkom-mando
- Bilde av demobiliserte norske soldater i sivile klær
- Kopi av Führerbefehl av 14. juni 1940 fra Adolf Hitler der han takker de tyske soldater som har deltatt i kampene ved Narvik og føyet et nytt ærefullt blad til tysk historie.

 

Utstillingen avsluttes med oversikt over hva angrepet på Norge kostet i menneskeliv. De store tyske og britiske tap skyldtes hovedsaklig tap til sjøs.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.