Norges hjemmefrontmuseum

9. Den norske handelsflåte

Da den annen verdenskrig brøt ut 3. september 1939, hadde Norge verdens fjerde største handelsflåte - og den mest moderne. Norske skip var engasjert på alle hav. Før Norge ble okkupert, var 61 norske skip gått tapt ved krigsforlis. Begge de krigførende parter var klar over den norske handelsflåtes betydning og gjorde sitt ytterste for å sikre seg kontroll over skipene.

 

Allerede 10. april 1940 sendte tyskerne, med Quisling som redskap, en appell til alle norske skip om å gå til tysk eller italiensk kontrollert havn eller nøytral havn. Appellen ble ignorert. Norske skip fulgte lojalt oppfordringen om å seile i alliert tjeneste.

 

For å sikre maksimal utnyttelse av den norske flåte, ble skipene organisert under statens kontroll i NORTRASHIP ( The Norwegian Shipping and Trade Mission) med sete i London og New York.

 

Utstilt sees utkastet til den Kgl. resolusjon av 20. april 1940 som la grunnlaget for disponeringen av den norske handelsflåte under krigen. Et posisjonskart viser norske skip på alle hav 9. april 1940, markert med flagg som symboliserer ett eller flere av de 1081 skip som kom under NORTRASHIPs ledelse.

 

Norske skip med mannskap på ca. 25.000 ble satt inn for å bringe forsyninger av alle slag til Storbritannia og andre krigsskueplasser.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.